Başa Dön
 
KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi (Sözleşme) bir tarafta, Yalı Mahallesi 6432 Sokak No:10/A Karşıyaka – İzmir adresinde faaliyet gösteren, 6563 sy. Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanuna göre faaliyette bulunan AZİMUT SOLAR GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ( Azimut ) ile Kullanıcı, Üye veya Ziyaretçi olarak www.turkiyesolarmarket.com.tr alan adlı web sitesini kullanan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Amacı

2.1. Azimut’un sahibi olduğu www.turkiyesolarmarket.com.tr alan adlı internet sitesinde (‘Web’ veya ‘Web Sitesi’), Azimut’un Kullanıcıya sunacağı ürün ve hizmetlerin hangi şartlarda sunulacağını belirler.

2.2. Azimut, Kullanıcılarına ürün tedariği ve hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu hizmetler www.turkiyesolarmarket.com.tr alan adı üzerinde yayın yapan internet sitesi üzerinden sağlanmaktadır.

2.3. İşbu kullanım koşulları (sözleşme), Azimut web sitesini kullanan, ziyaret eden ve/veya site üzerinden, internet ortamında alışveriş yapan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile tüketiciler bakımından geçerlidir.

2.4. Azimut’un, bu web sitesinde satışa/hizmete konu ettiği ürünler, ticari iş kapsamındadır. Tüketici: Ticari ve/veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. Bu siteden sipariş verenler tüm gerçek ve tüzel kişiler Ticari Alım-Satım ve Hizmet Sözleşmesi kapsamında mal ve hizmet almayı kabul eder.

 

2.5. Tüketici işlemi olmayan, ticari alım-satım ve hizmet taleplerinde; kullanıcı, siparişini vermeden, sözleşmeyi kabul etmeden önce aşağıdaki hususlarda bilgilendirildiğini ve bunları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

a) Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgilere kendisi tarafından kolaylıkla ulaşılabileceğini, bu tür teknik bilgilerin kendisine ayrıca verilmesine gerek olmadığı;

b) Sözleşme metni, sözleşmenin kurulmasından sonra Azimut tarafından 3 yıl süre ile saklanacak olup; Alıcı’nın, bu sözleşme metnine, siparişi verip ödemeyi yaptıktan itibaren de erişiminin mümkün olacağı;

c) Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesi ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin Web sitesinde gerekli bilgiler verilmiş olup; bu konuda özel bir bilgilendirme ihtiyacına gerek olmadığı,

d) Uygulanan gizlilik kuralları Web Sitesi’nin ilgili bölümlerinde yer almakta olup; bu konuda özel bir bilgilendirme ihtiyacına gerek olmadığı,

e) Alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları hakkında bilgilendirmeye gerek olmadığı

f) Azimut’un mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış kuralları hakkında bilgi sahibi olduğunu, bu nedenle bunlara dair elektronik ortamda ulaşılabilme ihtiyacı olmadığı.

 

2.6. Web sitesinin kullanılması, Kullanıcı tarafından işbu sözleşmenin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu sözleşme www.turkiyesolarmarket.com.tr alan adlı internet sitesinden (Web Sitesi) faydalanan kullanıcılar, ziyaretçiler ve üyeler için bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullananlar, ister ziyaretçi, ister üye olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen "kullanıcı" kelimesi, "üye"yi ve "ziyaretçi"leri de içerir.

Bu web sitesine erişerek, görüntüleyerek veya kullanarak, bu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullara bağlı ve geçerli tüm yasalara uyacağınızı kabul etmektesiniz.

Bu koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen bu web sitesini kullanmayın.

 

3. Kullanıcı'nın Yükümlülükleri 

a) Kullanıcı, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve www.turkiyesolarmarket.com.tr alan adlı Web sitesindeki tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

b) Kullanıcı, Azimut tarafından sitede sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının www.turkiyesolarmarket.com.tr üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

 

c) Kullanıcı, Azimut tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı'nın, işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından üye sorumlu olup, Azimut’u bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.

 

d) Kullanıcı, Azimut’a üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal Azimut’a bildirmeyi; Azimut’un üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

e) Kullanıcı, Web sitesi üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcılarının yazılımlarına, kişisel verilerine veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.

 

f) Kullanıcı, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca herhangi bir içeriği dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

g) Kullanıcı, Azimut web sitesinde sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Azimut tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

h) Azimut’a ait web sitesindeki Azimut Enerji ve/veya Türkiye solar market logosu ile sitenin içeriği ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı Azimut’a aittir. Kullanıcı, web sitesinin içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ı) Kullanıcı, Azimut’un site aracılığıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik, yazı, resim, görsel, metin ve benzeri içeriklere yer verebileceğini bildiğini ve bu nedenle diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan her türlü içerikten içeriği yayınlayan Kullanıcının sorumlu olduğunu ve Azimut’un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını ve kendisi tarafından bir içerik yayınlanması durumunda, bu içeriğin Azimut’un yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olması veya Azimut tarafından bu şekilde değerlendirilmesi durumunda ilgili içeriği yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu, Kullanıcı olarak içeriğin kaldırılmasına itiraz hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

i) Kullanıcı, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörüşmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Azimut ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder.

 

j) Kullanıcı, web sitesini ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz. Site aracılığıyla ürün veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Azimut, kendi takdirine göre, web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

 

k) Üye, üyelikten ayrılmaları veya Üyeliğin Azimut tarafından sonlandırılması durumunda Azimut'den herhangi bir hak talep edemez.

 

l) Kullanıcı, ister üye olsun isterse sadece ziyaretçi, işbu maddedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle;

- Zarara uğraması durumunda, bunu Azimut’dan talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla Azimut’a herhangi bir dava veya talep yönlendirmeyeceğini,

- İhlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde Azimut’un zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,

- İhlal nedeniyle Azimut’un adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, Azimut’un bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,

- İhlali nedeniyle Azimut’un doğrudan bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte Azimut’a ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4. Web Sitesinin Yetkileri

a) Azimut her zaman için tek taraflı olarak Kullanıcıya, üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki kullanıcı erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu nedenle Azimut’u herhangi bir ad altında sorumlu tutamaz.

 

b) Azimut, Üyelik bilgilerini eksik veya hatalı bildiren Üyeler ile işbu üyelik sözleşmesi ile Web’de açıklanan sair kullanım koşullarına aykırı davranan Kullanıcıların, hiçbir açıklama yapmaksızın kullanımlarını, üyeliklerini sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir. Ayrıca Azimut, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir.

 

c) Azimut, Web’de verdiği hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Azimut, kullanıcıların ve üyelerin, Site’den sunduğu hizmet ile ilgili her türlü güvenlik önlemini almış olsa da, bilişim sistemlerinin doğası gereği, Kullanıcılar tarafından siteye yüklenen herhangi bir uygulama veya dosya ya da benzeri bir içerik nedeniyle kullanıcının sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. Azimut, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Web’in kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

 

d) Azimut, Kullanıcılardan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma, yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

 

e) Azimut’a ait sitede reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece Azimut’a veya Azimut’un yetki verdiği üçüncü kişilere aittir.

 

f) Azimut, Web Sitesinde kendi markası olan veya olmayan diğer sitelere link verebilir. Azimut’un, link verdiği ya da tavsiye ettiği sitelerin, içerikleri zaman içerisinde değişebileceği de gözetildiğinde, dış sitelere verilen bağlantılar veya dış siteler ile ilgili yapılan tavsiyeler nedeniyle bu sitelere gerçekleşecek ziyaretlerde, kullanıcıların bilgi kullanımı, ilgili sitelerin gizlilik ilkeleri ve içeriğinden tamamen dış site sorumlu olup, Azimut sorumlu değildir.

 

g) Web Sitesi’ndeki kullanıcı isimlerinin, e-postalarının ve diğer kişisel verilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması ilgili mevzuat gereği suç teşkil etmektedir.

 

h) Azimut, Web Sitesi’nden yapılan yayınların içeriği 18 yaş altındaki çocuklar için uygun olmayabilir. Azimut bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının Azimut ile kişisel bilgi paylaştığını fark edersek, bu bilgileri Azimut sistemlerinden sileriz. Eğer bir ebeveyn çocuğunun Azimut Platformlarında kendi rızası olmadan kişisel bilgilerini paylaştığını fark eder ise bu kişisel bilgileri Bizimle iletişime geçerek silinmesini talep edebilir. Yasal nedenlerle oluşacak kayıtlar haricinde kayıtlar sistemlerden derhal silinir.

 

ı) Azimut teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman sitede yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

 

5. Gizlilik Ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

a) Size daha iyi hizmet verebilmek, ihtiyaçlarınızı ve ilgi alanlarınızı anlayabilmek için, Azimut uygun bildirim yaparak ve onay alarak kişisel bilgileri toplar, iletir ve kullanır. Web sitesini kullanmanız ve sadece kullanıcı olarak kalmanız veya üyeliğinizi tamamlayarak Üye olmanız halinde aşağıdaki şart ve koşulları kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

Azimut, verdiğiniz bilgilere ek olarak, bir Azimut sitesini ziyaret ettiğinizde, Web sinyalleri, tanımlama bilgileri, karıştırılmış Web bağlantıları ve sıkça kullanılan diğer bilgi toplama araçları gibi Otomatik Veri Toplama Araçları ile de bilgi toplayabilir.

 

Bu araçlar, tarayıcınızın web sitemize gönderdiği, tarayıcı türünüz ve dili, erişim zamanları ve Azimut web sitelerinden birine geçiş yaptığınız web sitesinin adresi gibi belirli standart bilgileri toplar. Ayrıca, bu bilgiler İnternet protokol (IP) adresiniz, tıklatma akışı davranışınız (yani görüntülediğiniz sayfalar, tıklattığınız bağlantılar ve Azimut web siteleriyle bağlantılı olarak yaptığınız diğer eylemler) ve ürün bilgilerini de içerebilir. IP adresi, Web'de her gezindiğinizde bilgisayarınıza otomatik olarak atanan ve Web sunucularının bilgisayarınızın yerini belirlemesini ve tanımlamasını sağlayan bir numaradır. Bilgisayarlar IP adreslerini İnternet'te iletişim kurmak ve kullanıcıların tarama ve alışveriş yapmalarını sağlamak üzere kullanırlar. Azimut ayrıca bu Otomatik Veri Toplama Araçlarının bazılarını gönderdiği bazı e-postalarında da kullanabilir. Böylece bir e-postayı açtığınızda ya da e-postada bulunan bir bağlantıyı tıklattığınızda da bilgi toplayabilir.                 

Azimut ayrıca güvenilir olduğuna inandığı, ticari amaçlı kaynaklardan da bilgi toplar. Adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve demografik bilgileriniz bu tür bilgiler arasında yer alabilir. Azimut’un ticari kaynaklardan topladığı bilgiler, Azimut web sitelerini ziyaret ettiğinizde Azimut’un topladığı bilgilerle birlikte kullanılabilir. Örneğin, Azimut genel coğrafi konumunuzu belirlemek üzere, ticari kaynaklardan edindiği coğrafi bilgileri, Otomatik Veri Toplama Araçları'yla topladığı IP adresleriyle karşılaştırabilir.

Eğer sadece ziyaretçi olarak kalır ve sayfalarımızı üye olmadan ziyaret ederseniz, sizinle ilgili yasal zorunluluklar haricinde bir bilgi toplamayız.

Eğer, çerezlere (cookie) izin verirseniz (bu izinler sizin bilgisayarınızda/mobil cihazınızda kullandığınız tarayıcı programındaki ayarlarda sizin tarafınızdan yönetilebilmektedir) sizinle ilgili bazı ek bilgilere erişmemiz söz konusu olur.

 

Eğer, ayrıca Siteye Üye olursanız, Size eksiksiz şekilde hizmet sunmaya çalışabiliriz. ÜYELİK VE SİPARİŞ İLE ALINAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ   https://www.kvkk.info.tr/clients/azimut linki üzerinde sunulmuştur.

 

İşbu Üye’lik dahilinde kampanya, elektronik bülten ve sair yollar ile elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde, dilediğiniz zaman bundan vazgeçebilirsiniz. Bunu da www.iys.org.tr portalından red/onay olarak değiştirebilirsiniz.

Kişisel verileriniz, Üye’liğiniz kapsamında elektronik bülten gönderilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetleri, şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve Üye’liğinizin etkin bir şekilde işlemesi için Azimut’un program ortakları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ile Azimut iştirakleri ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar da dahil olmak üzere yurt içi aktarılabilir. Üyeliğiniz kapsamında toplanan kişisel veriler, Üyeliğin Üye’nin kendisi veya Azimut tarafından sonlandırılmasının ardından, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla Üye’nin talebi veya Azimut tarafından re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

Üye, üyeliğini dilediği zaman sonlandırma hakkına haizdir. Üyelik, üçüncü kişilere devredilemez veya satılamaz.

Azimut tarafından işlenen kişisel verileriniz 6698 sy. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde tarafımızca idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınarak, yetkisiz erişime izin verilmeden güvenli şekilde saklanacaktır.

 

6. Fesih ve Değişiklikler 

Azimut ve Kullanıcı bu sözleşmeyi dilediği zaman sona erdirebilir.

Azimut bu üyelik sözleşmesinin koşullarında, web sitesinde sunduğu hizmetlerde dilediği zaman ve yasal düzenlemeler gereği de tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Web’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar bu Web Sitesi’ne her yeni girişlerinde, kullanımlarında güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Kullanıcı, üye; Azimut tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Azimut’un ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve Azimut tarafından üyenin üyeliğinin iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

 

7. İhtilaf

İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve İzmir Mahkemeleri görev ve yer olarak yetkili olacaktır.

 

8. Tebligat Adresleri

Kullanıcı veya Üyenin Azimut’a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir.

Kullanıcı veya Üye, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak Azimut’a 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

İşbu sözleşme nedeniyle Azimut’un üyenin sistemde kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın Azimut tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

 

9. Yürürlük

Kullanıcı veya Üye, bu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme, Kullanıcı veya üyenin Web sitesine girmesi veya üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve 5 yıl süreli olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz